Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Anonymní dotazník ke zjištění spokojenosti pacientů

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi, abych se na Vás - jménem Nemocnice Český Krumlov, a.s. - obrátil s prosbou o vyplnění anonymního dotazníku, vyjadřující míru Vaší spokojenosti s námi poskytovanými zdravotnickými a ošetřovatelskými službami. K vypracování tohoto dotazníku nás vedla snaha o neustálé zkvalitňování poskytované péče a odstraňování případných nedostatků v naší práci.

Odpovědí na uvedené otázky i případným vyjádřením Vašich dalších názorů a připomínek nám v této snaze velmi pomůžete. Za čas, strávený vyplněním dotazníku, Vám děkujeme.

Za vedení nemocnice
Vedení nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Adresa:
Nemocniční 429, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 761 111
Fax:
+420 380 711 464
E-mail:
info@nemck.cz
WWW:
http://www.nemck.cz